top of page
CETĂȚUIA, TURNURI, BASTIOANE, ZIDURILE CETĂȚII 

Restaurarea și întreținerea acestor monumente istorice, cu scopul de a le conserva pentru generațiile viitoare și de a le prezenta într-o lumină proaspătă și atrăgătoare pentru turiști și localnici. Repararea și conservarea obiectivelor turistice vor restabili aspectul estetic al acestor monumente, dar vor contribui și la dezvoltarea turismului, atrăgând vizitatori noi și sprijinind economia locală.

PARC RULMENTUL, ORĂȘELUL COPIILOR 

Reconversia fostei platforme industriale Rulmentul în "cel mai mare parc din Transilvania", de mari dimensiuni, care să devină un loc emblematic în Brașov, pentru evenimente, cultură, sport și divertisment.  Spații verzi, alei, zone de agrement și recreere, conceput pentru a încuraja interacțiunea socială și activitățile recreative în aer liber. Tot aici vom face Orășelul Copiilor, care va oferi tinerilor și familiilor un loc special destinat divertismentului și educației, cu facilități adaptate acestora.

FINANȚĂRI PENTRU EVENIMENTE CULTURALE 

Vom continua programele de finanțare nerambursabilă pentru proiecte culturale. Brașovul este un oraș viu și divers, motiv pentru care sunt necesare evenimente artistice pentru toate categoriile de vârstă și pentru toate minoritățile etnice. Vom susține cu precădere evenimentele locale, mai ales cele care țin de tradiție și istorie, precum Junii Brașovului.

SPRIJIN PENTRU CULTELE ECUMENICE, FĂRĂ DISCRIMINARE 
bottom of page